VIRTUAALETTEVÕTE OÜ

EU48685 Smart manufacturing and material technologies competence centre

Rakendusuuring: Reaalajas 3D tehase põrandaplaani visualiseerimise lahendus (alamprojekt PR1.5)
Applied research: Real-time factory floor-plan 3D visualization for reporting (sub-project PR1.5)

Alamprojekti teostamise periood: 01.09.15.-31.12.17.

Toetuse summa: 27000 EUR

Alamprojekti lühikirjeldus

Alamprojekti põhisisuks on veebipõhise tarkvara loomine tehase 3D põrandaplaani visualiseerimiseks, universaalse API-ga erinevate reaalajas andmete kogumiseks ja selle kuvamiseks 3D põrandaplaanides. Arendatud tarkvara saab kasutada tootmisprotsesside juhtimiseks, reaalajas aruandluseks, andmete visualiseerimiseks ning tootmisprotsesside simuleerimiseks ja tehase põrandaplaanide kavandamiseks.

Alamprojekti eesmärk ja tulemus

Alamprojekti põhieesmärgiks on arendada välja veebipõhine 3D visualiseerimise platvorm tootmisettevõtetele tootmistegevuse jälgimiseks, mis võimaldab visualiseerida tehase põrandaplaane ja koguda andmeid tootmisprotsesside ja ressursside asukohast. Alamprojekti tulemuseks on interaktiivne WebGL-i põhine 3D põrandaplaanide haldamise lahendus koos universaalse liidesega andmete integreerimiseks 3D kaardile.

Fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond
Projekt on toetatav Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest ja seda teostatakse koostöös IMECC OÜ-ga.