PARTNERLUS ON KOOSTÖÖ SÜNERGIA

Mis on meie pikajalise koostöö edu võti partneritega?

Koos partneritega seatud eesmärgid loovad koostöö sünergia, kui need arvestavad osapoolte huve. Partnerlus on palju enam, kui lihtsalt konsulteerimine ja igapäevane projektijuhtimine. Partnerlus on rohkem, kui koos otsuste tegemine. Selline koostöö on rohkem usaldust ja ühiste eesmärkide toetamist. Oleme püüdnud mõista partneri probleeme, vajadusi, soove ja lisada vajalikku kompetentsi eesmärkide saavutamiseks. Tegevused, mis ei too osapooltele kasu toome ausalt välja ja püüame leida probleemidele lahendused, mis aitavad jõuda reaalsete tulemusteni. Hoides fookust, oleme jõudnud koos partneritega tänaseks kaugemale eales, kui oleksime uskunud.

Täname kõiki tänaseid partnereid ja ootame uusi koostöö võimalusi läbi partnerluse!

Marko Kokla
Telefon: +372 5076800
E-kiri: marko@vev.ee