Vajad tuge oma tootmisele?

Usun, et minu pikajalised kogemused tootmisettevõtete käivitamisel ja arendamisel annavad Teie ettevõttele täiendava lisandväärtuse.

Igal ettevõttel on oma ärimudel. Aitame just Teie ettevõtte põhiselt viia läbi arendustegevusi ja digitaliseerimist. Pakume tootmisettevõtetele tuge juhtimis- ja tootmissüsteemide arendamiseks, juurutamiseks ja koolitamiseks. Aitan läbi viia pilootprojekte ja projektijuhtimist arendustegevusteks. Minu jaoks on oluline Teie ettevõtte tulemuste parandamine läbi empaatilise koostöö.

Marko Kokla
Konsultant
Telefon: +372 5076800
E-kiri: marko@vev.ee